Struktura organizacyjna

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

tel. (+48) 12 61 71 900
fax: (+48) 12 62 37 682
biuro[at]instytutksiazki.pl

biuro w Warszawie:
Pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki), IX piętro pok. 911
00-901 Warszawa
(+48) 22 656 63 86 lub 7 lub 8
fax: (+48) 22 656 63 89
e-mail: warszawa[at]instytutksiazki.pl
p.o. box 39 Warszawa 134, pl. Defilad 1 (PKiN)

NIP: 676-22-53-464
REGON: 356775805

Dyrektor:
Dariusz Jaworski

Zastępca Dyrektora ds. programowych
Krzysztof Koehler

Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i finansowych
Ryszard Skrzypczak

Główna Księgowa
Dorota Wygoda

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Promocja literatury polskiej za granicą

Promocja czytelnictwa w kraju
 
PROMOCJA I KONTAKT Z MEDIAMI
PROGRAMY DOTACYJNE MKiDN
PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+
PRIORYTET BIBLIOTEKA+
INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK

 

MAK+
Sprzedaż systemu MAK+
Rozwój systemu MAK+

 

DZIAŁ WYDAWNICTW
Redakcja „Nowej Polszy”
Redakcja „Ruchu Muzycznego”
Redakcja „Nowych Książek”
Redakcja „Literatury na Świecie”
Redakcja „Dialogu”
Redakcja „Twórczości”
Redakcja „Teatru”
Redakcja „Odry”
Redakcja  „Notatnika Teatralnego”
Redakcja „Teatru Lalek”
Redakcja „Akcentu”
 
KADRY I PŁACE
KSIĘGOWOŚĆ
ADMINISTRACJA