Wykaz środków trwałych

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych

Stan na dzień 28.08.2013 r. 

Grupa wg KŚT

Środki trwałe

Wartość w zł

Ilość w szt.

Grunty

1 877 796,06

1

Budynki i lokale

1 111 709,90

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

176 228,66

1

Kotły i maszyny energetyczne

-

-

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

2 378 224,70

244

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

-

-

Urządzenia techniczne

22 012,11

5

Środki transportu

-

-

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

155 078,55

15

Wartości niematerialne i prawne

715 176,54

56