Wykaz środków trwałych

  • Drukuj

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Stan na dzień 28.02.2018 r.

GRUPA wg KŚT Opis w KŚT Środki trwałe
0 GRUNTY 2 498 531,02
1 BUDYNKI I LOKALE 15 675 854,61
2 OBIEKTY INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 176 228,66
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 2 526 744,67
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 69 196,11
7 ŚRODKI TRANSPORTU 47 807,17
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI  148 651,07
N WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2 471 666,36