Wykaz środków trwałych

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Stan na dzień 13.06.2017 r.

GRUPA wg KŚT Opis w KŚT Środki trwałe
0 GRUNTY 1 877 796,06
1 BUDYNKI I LOKALE 11 792 721,57
2 OBIEKTY INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 176 228,66
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 2 602 316,99
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 13 311,06
7 ŚRODKI TRANSPORTU 93 408,80
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI  152 053,62
N WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2 561 937,38