Wykaz składników majątku rzeczowego ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku zbędnego

26.02.2015 r.

Wykaz składników rzeczowego majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku zbędnego:

1)        Biurko proste NE: 11/1/W

2)        Biurko proste NE: 11/2/W

3)        Biurko proste NE: 11/3/W

4)        Biurko proste NE: 11/4/W

5)        Biurko proste NE: 11/5/W

6)        Biurko proste NE: 11/6/W

7)        Biurko proste NE: 11/7/W

8)        Krzesło biurowe obrotowe NE: 04/1/W

9)        Krzesło biurowe obrotowe NE: 04/2/W

10)     Krzesło biurowe obrotowe NE: 04/3/W

11)     Krzesło biurowe obrotowe NE: 04/4/W

12)     Krzesło biurowe obrotowe NE: 04/5/W

13)     Krzesło biurowe obrotowe NE: 04/6/W

14)     Krzesło biurowe obrotowe NE: 04/7/W