Kontrola przeprowadzona przez MKiDN w 2009-2010 r.

Wystąpienie pokontrolne z czynności kontrolnych przeprowadzanych w dniach od 7 września do 1 października 2010 roku w zakresie organizacji jednostki i gospodarowania środkami finansowymi w okresie 2009 r. i I-ego półrocza 2010 r., ze szczególnym uwzględnieniem oceny prawidłowości przekazywania i rozliczania środków przewidzianych dla Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych w ramach Wieloletniego Programu, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 284/2005 z dnia 25 października 2005 r. oraz przejęcia przez Instytut Książki Zakładu Wydawnictw od Biblioteki Narodowej.

Załączniki:
Download this file (MKIDN 2011.pdf)Wyniki kontroli[PDF]1068 kB