Dostęp do informacji publicznych

W celu uzyskania informacji publicznej będącej w posiadaniu Instytutu Książki, a nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, prosimy o wysłanie wniosku na adres:

Dyrektor Dariusz Jaworski
Instytut Książki
ul. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

lub na adres poczty d.jaworski[at]instytutksiazki.pl