Priorytet Promocja czytelnictwa programu Promocja literatury i czytelnictwa

Informacje dostępne na stronie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/promocja-literatury-i-czytelnictwa/promocja-czytelnictwa.php