Priorytet Literatura programu Promocja literatury i czytelnictwa

Informacje dostępne na stronie 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/literatura.php