Dostęp do informacji publicznych

W celu uzyskania informacji publicznej będącej w posiadaniu Instytutu Książki, a nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, prosimy o wysłanie wniosku na adres:

Dyrektor Grzegorz Gauden
Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków

lub na adres poczty g.gauden[at]instytutksiazki.pl