Postępowania prowadzone zgodnie z przepisami ustawy PZP

261-16/19 Wybór oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony na druk i dostawę czasopism i …

Czytaj dalej…

261-17/19 druk notesów, naklejek i teczek

21.11.19 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty …

Czytaj dalej…