Sprawozdanie roczne z działalności Instytutu Książki za rok 2023