Kontrola przeprowadzona przez MKiDN w 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.03.2022 r. z kontroli przeprowadzonej przez MKiDN w terminie od 8 listopada 2021 roku do 17 grudnia 2021 r. w zakresie gospodraności i efektywności wydatkowania środków publicznych w roku 2020.