261-7/22 – Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii

Termin składania ofert do dnia 28.02.2022r. do godz. 10:00

***

Zestawienie ofert 28.02.2022r. – załącznik poniżej

***

Informacja o wyborze oferty 01.03.2022r. – załącznik poniżej

***

Informacja o udzieleniu zamówienia 09.03.2022r.

Zamawiający informuje, że zamówienie pn.: „Wykonanie „pod klucz” z własnych materiałów ekspozycji promującej polskie książki na Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii” – znak sprawy: 261-7/22, zostało udzielone w dniu 09.03.2022r. Wykonawcy Konsorcjum Firm: Lider – BUBSON EXPO KATARZYNA DOMINIAK ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 80-283 Gdańsk, Partner – DYSTRYBUCJA POMORZE JANUSZ WIRKUS ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 80-283 Gdańsk, Partner – 4E Sp. z o.o. ul. Królewskie Wzgórze 25/14, 80-283 Gdańsk.