Druk i dostawa czasopism „Twórczość”, „Dialog”, „Nowe Książki”, „Teatr”, „Literatura na Świecie”, „Teatr Lalek”

Instytut Książki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającej na druku i dostawie czasopism do siedziby Działu Wydawnictw IK w Warszawie przy ul. Parandowskiego 19.