Druk i dostawa czasopism „Dialog” i „Teatr”

Instytut Książki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającej na druku i dostawie czasopism do siedziby Działu Wydawnictw IK w Warszawie przy ul. Parandowskiego 19.