261-24/20 świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Instytutu Książki

15.12.2020 r.
Wyjaśnienia treści ZO
Uwaga – zamiana termin składania ofert – 17.12.2020 r. do godz. 11:00

Załączniki:
Download this file () [PDF]1,07 MB