261-16/20 Przygotowanie cyklu dwunastu audycji „New Books from Poland 2020” – udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, że zamówienie na „przygotowanie cyklu dwunastu audycji „New Books from Poland 2020”, zwanego dalej Dziełem, przeznaczonych do emisji telewizyjnej na antenach nadawców telewizyjnych i w ich serwisach internetowych, a także na stronie internetowej i w serwisach społecznościowych Zamawiającego”, numer postępowania 261-16/20, zostało udzielone w dniu 07.10.2020 r. wykonawcy: TESLA PRO Anna Kronenberg, ul. Łukowska 16/19, 04-133 Warszawa za kwotę 246.000,00 zł brutto.