261-13/20 Usługa dystrybucji listów i pakietów do szkół podstawowych

20.08.2020 r. Usługa dystrybucji listów i pakietów do szkół podstawowych

Termin składania ofert: do 28.08.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert: 11:15