261-10/20 Druk książki i broszury dla dzieci w wieku szkolnym

Dokumentacja postępowania i wszelkie informacje związane z niniejszym postępowaniem udostępniane są na Platformie Zakupowej:  https://platforma.eb2b.com.pl/

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/177887/druk-ksiazki-i-broszury-dla-dzieci-w-wieku-szkolnym

UWAGA: Oferty należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ.