Kontrola przeprowadzona przez MKiDN w 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.10.2019 r. z kontroli przeprowadzonej przez MKiDN w terminie od 13 maja 2019 roku do 7 czerwca 2019 r. w zakresie wybranych aspektów organizacji i gospodarki finansowej w latach 2017-2018.

Informacja Instytutu Książki o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków pokontrolnych z dnia 26.11.2019 r.