Kontrola przeprowadzona przez NIK w 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli.

Załączniki:
Download this file () [PDF]5,03 MB