Wykaz środków trwałych

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Stan na dzień 14.06.2023 r.

2022
Grupa wg KŚT Opis w KŚT Wartość
0 GRUNTY      2 581 552,42 zł
1 BUDYNKI I LOKALE    16 976 449,61 zł
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ          176 228,66 zł
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA      8 558 607,56 zł
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE          189 716,50 zł
7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI          226 221,41 zł
N WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE      1 887 358,15 zł

 

Stan na dzień 14.06.2022 r.

2021
Grupa wg KŚT Opis w KŚT  Wartość
0 GRUNTY                 2 581 552,42 zł
1 BUDYNKI I LOKALE               16 903 827,01 zł
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                     176 228,66 zł
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA                 7 552 108,56 zł
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE                     189 716,50 zł
7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI                     163 811,06 zł
N WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                 1 838 820,27 zł

 

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Stan na dzień 22.06.2020 r.

GRUPA wg KŚT Opis w KŚT Środki trwałe
0 GRUNTY  2 581 552,42
1 BUDYNKI I LOKALE 16 903 827,01
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 176 228,66
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA  7 559 121,56
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE  189 716,50
7 ŚRODKI TRANSPORTU 0,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI 163 811,06
N WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1 842 355,27