Wykaz środków trwałych

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Stan na dzień 24.06.2019 r.

GRUPA wg KŚT Opis w KŚT Środki trwałe
0 GRUNTY 2 526 484,35
1 BUDYNKI I LOKALE 16 903 827,01
2 OBIEKTY INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 176 228,66
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 7 517 631,04
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 167 876,55
7 ŚRODKI TRANSPORTU 0,00
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI  167 651,06
N WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2 456 675,67