Kontrola przeprowadzona przez MKiDN w 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.03.2016 r. z kontroli przeprowadzonej przez MKiDN w terminie od 11 grudnia 2015 roku do 15 stycznia 2016 r. w zakresie wybranych pozycji wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2015 r.