Kontrola przeprowadzona przez NIK 2012

Wystąpienie pokontrolne z czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości funkcjonowania oraz realizacji celów statutowych w latach 2010-2012 (do czasu zakończenia kontroli).

Załączniki:
Download this file (Wyniki kontroli) Wyniki kontroli [PDF]1,81 MB