Redakcja BIP

Redaktor naczelny:

Piotr Byrski

p.byrski[at]instytutksiazki.pl

tel. 505 245 801